ဘယ္ေသာအခါမွ မႀကီးပြားႏိုင္သည့္ သား သမီးအမ်ိဳးအစားမ်ာ…

ဘယ္ေသာအခါမွ မႀကီးပြားႏိုင္သည့္ သား သမီးအမ်ိဳးအစားမ်ား

(၁)မိဘကို အိမ္ေစာင့္ထားျခင္း။

(၂)မိဘက အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြတ္ေပးရျခင္း။

(၃)မိဘက သား သမီးျပန္လာလွ်င္ ၿခံတံခါးဖြင့္ေပးရျခင္း။

(၄)မိဘကို သား သမီး ထိန္းခိုင္းျခင္း။

(၅)မိဘက ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ ေကြၽးေမြးရျခင္း။

(၆)မိဘကို လစာေပးသလိုမ်ိဳး ေငြေပးျခင္း။

(၇)မိဘအမွားျပဳလွ်င္ လူေရွ႕သူေရွ႕ ဆူပူအျပစ္တင္ျခင္း။

(၈) မိဘက ဘုရားရွိခိုးလွ်င္ က်ယ္ျခင္း တိုးျခင္းကို ကဲ့ရဲ႕ျခင္း။

(၉)မိဘကို ေမာင္ႏွမလို ေသဘာထားဆက္ဆံျခင္း။

(၁ဝ)မိဘကို ႏွေမ်ာတြန္႔တို ေပးကမ္းျခင္း။

(၁၁)မိဘစကားကို ပစ္ပယ္ျခင္း။ အေလးမထားျခင္း။….

ဒါမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္ရွားၾကပါ၊ ဆင္ျခင္ၾကပါ၊ မလုပ္မိၾကပါေစနဲ႔။

မိဘဆိုတာ အစားထိုး မရႏိုင္တဲ့ တႏၹိဳးအႀကီးမားဆုံး ရတနာပါ။

အရွင္ဇဝနဉာဏ

#Photo Credit.

ဘယ္ေသာအခါမွ မႀကီးပြားနိုင္သည့္ သား သမီးအမ်ိဳးအစားမ်ား

(၁)မိဘကို အိမ္ေစာင့္ထားျခင္း။

(၂)မိဘက အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြတ္ေပးရျခင္း။

(၃)မိဘက သား သမီးျပန္လာလွ်င္ ၿခံတံခါးဖြင့္ေပးရျခင္း။

(၄)မိဘကို သား သမီး ထိန္းခိုင္းျခင္း။

(၅)မိဘက ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ ေကြၽးေမြးရျခင္း။

(၆)မိဘကို လစာေပးသလိုမ်ိဳး ေငြေပးျခင္း။

(၇)မိဘအမွားျပဳလွ်င္ လူေရွ႕သူေရွ႕ ဆူပူအျပစ္တင္ျခင္း။

(၈) မိဘက ဘုရားရွိခိုးလွ်င္ က်ယ္ျခင္း တိုးျခင္းကို ကဲ့ရဲ႕ျခင္း။

(၉)မိဘကို ေမာင္ႏွမလို ေသဘာထားဆက္ဆံျခင္း။

(၁ဝ)မိဘကို ႏွေမ်ာတြန့္တို ေပးကမ္းျခင္း။

(၁၁)မိဘစကားကို ပစ္ပယ္ျခင္း။ အေလးမထားျခင္း။….

ဒါမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္ရွားၾကပါ၊ ဆင္ျခင္ၾကပါ၊ မလုပ္မိၾကပါေစနဲ႕။

မိဘဆိုတာ အစားထိုး မရနိုင္တဲ့ တႏၹိဳးအႀကီးမားဆုံး ရတနာပါ။

အ႐ြငၨဝနဉာဏ

#Photo Credit.