ဒီေန႕မွာပဲ အရိပ္မဲႀကီးတစ္ခုကေန လြတ္ေျမာက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပံုႏွင့္တကြျပသလာတဲ့ အဆိုေတာ္ခင္ရတနာစိုး

ပရိသတ္ႀကီးေရ အဆိုေတာၡင္ရတနာစိုးဟာ The Voice Myanmar သီခ္င္းဆိုၿပိဳျငၸဲေကန ပရိသတ္ေၾတရဲ႕ရငၳဲကိုေရာက္႐ြိလာတဲ့ အဆိုေတာၼေလးပဲ်ဖစၸါတယ္ေနာ္။

ခ္စ္ရတဲ့မိခင္ႀကီးကို ေစာင့္ေ႐ြာက္ရင္းဘ၀ကို်ဖတ္သႏ္းေနသူေလးတစ္ေယာက္်ဖစၸါတယ္။သူမဟာအိမ္ေထာင္ေရးအဆေငၼ်ပမႈေၾတႀကံဳေၾတ႕ခဲ့ေရၾကာင္း မၾကာခေငၠ်ပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီေကန႔ ႏိုဝငာၻလ (၁၈) ရက္ေန႔ မြာေတာ့ ခင္ရတနာစို းဟာ သူမရဲ႕ချငၸႏ္းနဲ႔ ႏြစ္ဦး ေသဘာတူ ၾကာ႐ြင္းခဲ့ၿပီ်ဖစၱယႅိဳ႕ ေ်ပာ်ပလာ ပါတယ္။

ခင္ရတနာစိုးတို႔ဟာ အိမ္ေထာင္သက္ (၆) ႏြစ္ေက္ာ္အၾကာမြာ ႏြစ္ေယာက္သား အဆေငၼ်ပမႈေၾတ်ဖစႅာတဲ့အၾတက္ ၾကာ႐ြင္း်ပတၦဲၿပီး ကိုယ့ႅမ္းကိုဆက္ေလၽြာကၹိဳ႕ ေျရးခ္ယၡဲ့ၾကတာပဲ ်ဖစၸါတယ္။

ခင္ရတနာစိုး ေကတာ့ သူမေအပၚ ကိုယၳိလက္ေရာက္ က္ဴးၾလႏၼႈေၾတ ႐ြိခဲ့တဲ့ ချငၸႏ္းသၫၷဲ႔ တရားဝင္ ၾကာ႐ြင္း်ပတၦဲ လိုက္ၿပီပဲ ်ဖစၸါတယ္။

ခင္ရတနာစိုးတစ္ေယာက္ ေ႐ြ႕ဆက္ေလၽြာကၼယ့္ ဘဝလမ္းခရီးမြာ သာယာေ်ဖာင့္်ဖဴးၿပီး ေအာင္်မငၱဲ့ အႏုပညာ႐ြင္ႀကီးတစ္ေယာက္်ဖစၸါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုကၸါတယ္ေနာ္။

Credit;
unicode
ပရိသတ္ႀကီးေရ အဆိုေတာ္ခင္ရတနာစိုးဟာ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကေန ပရိသတ္ေတြရဲ႕ရင္ထဲကိုေရာက္ရွိလာတဲ့ အဆိုေတာ္မေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

ခ်စ္ရတဲ့မိခင္ႀကီးကို ေစာင့္ေရွာက္ရင္းဘ၀ကိုျဖတ္သန္းေနသူေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။သူမဟာအိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမႈေတြၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း မၾကာခင္ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန႔ နိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔ မွာေတာ့ ခင္ရတနာစို းဟာ သူမရဲ့ခင္ပြန္းနဲ႔ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ ကြာရွင္းခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာျပလာ ပါတယ္။

ခင္ရတနာစိုးတို႔ဟာ အိမ္ေထာင္သက္ (၆) ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာမွာ ႏွစ္ေယာက္သား အဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ကြာရွင္းျပတ္ဆဲၿပီး ကိုယ့္လမ္းကိုဆက္ေလၽွာက္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခင္ရတနာစိုး ကေတာ့ သူမအေပၚ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈေတြ ရွိခဲ့တဲ့ ခင္ပြန္းသည္နဲ႔ တရားဝင္ ကြာရွင္းျပတ္ဆဲ လိုက္ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခင္ရတနာစိုးတစ္ေယာက္ ေရွ႕ဆက္ေလၽွာက္မယ့္ ဘဝလမ္းခရီးမွာ သာယာေျဖာင့္ျဖဴးၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ အႏုပညာရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

Credit;