အစားအစာပို႔ေဆာင္သူ ေကာင္မေလးမွာ ခ်စ္စရာအရမ္း ေကာင္းေနတာေၾကာင့္ စုံစမ္းၾကည့္ လိုက္ရာ

အစားအစာပို႔ေဆာင္သူ ေကာင္မေလးမွာ ခ်စ္စရာအရမ္း ေကာင္းေနတာေၾကာင့္ စုံစမ္းၾကည့္ လိုက္ရာ

အစားအစာပို႔ေဆာင္သူ ေကာင္မေလးမွာ ခ်စ္စရာအရမ္း ေကာင္းေနတာေၾကာင့္ စုံစမ္းၾကည့္ လိုက္ ရာအမ်ိဳးသားထုႀကီး ေၾကကြဲသြားခဲ့ရသည့္အျဖစ္

ယေန႔ေခတ္တြင္ အစားအေသာက္မ်ားကို အိမ္တိုင္ေရာက္စနစ္ျဖင့္ အမ်ားအျပားက်င့္သုံးလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေဟာင္ေကာင္မွ Food Panda delivery ဝန္ထမ္း မိန္းကေလးသည္။

ေသးသြယ္ေသာခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အလွတရားတို႔ေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူ ေဖာက္သည္အမ်ိဳးသားမ်ားၾကားတြင္ အေတာ္ေလးေရပန္းစားခဲ့သည္။

အစားအစာပို႔ေဆာင္ေရး မိန္းကေလးသည္ Sexyက်ေသာ အဝတ္အစားမ်ားကို ဝတ္ထားၿပီး လိုင္းေပၚတြင္လည္း ဆယ္ဖီပုံမ်ားအၿမဲကိုက္ၿပီးတင္ေလ့ရွိရာ ေကာင္ေလးေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတြကို ျမန္ဆန္စြာ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အစားအစာလည္း မွာယူသူပိုမ်ားခဲ့သည္။

မိန္းကေလးအား စိတ္ဝင္စားလြန္း၍ သူမဧ။္ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို စုံစမ္းၾကည့္ခဲ့ၾကရာ အမွန္တကယ္ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို အံအားသင့္စြာ သိခဲ့ရ၍ အမ်ိဳးသားတစ္ခ်ိဳ႕မွ ေၾကကြဲကုန္ၾကသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အစားအေသာက္မ်ားကို အိမ္တိုင္ေရာက္စနစ္ျဖင့္ အမ်ားအျပားက်င့္သုံးလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေဟာင္ေကာင္မွ Food Panda delivery ဝန္ထမ္း မိန္းကေလးသည္

ေသးသြယ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အလွတရားတို႔ေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူေဖာက္သည္
အမ်ိဳးသားမ်ားၾကားတြင္ အေတာ္ေလးေရပန္းစားခဲ့သည္။

အစားအစာပို႔ေဆာင္ေရး မိန္းကေလးသည္ Sexyက်ေသာ အဝတ္အစားမ်ားကို ဝတ္ထားၿပီး လိုင္းေပၚတြင္လည္း ဆယ္ဖီပုံမ်ားအၿမဲကိုက္ၿပီးတင္ေလ့ရွိရာ ေကာင္ေလးေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတြကို ျမန္ဆန္စြာ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အစားအစာလည္း မွာယူသူပိုမ်ားခဲ့သည္။

မိန္းကေလးအား စိတ္ဝင္စားလြန္း၍ သူမဧ။္ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို စုံစမ္းၾကည့္ခဲ့ၾကရာ အမွန္တကယ္ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို အံအားသင့္စြာ သိခဲ့ရ၍ အမ်ိဳးသားတစ္ခ်ိဳ႕မွ ေၾကကြဲကုန္ၾကသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*