အမျိုးသားအသင်းက ကမ္ဘာ့ဖလားရသွားလို့ ပြောထားတဲ့ ဂတိအတိုင်း ချပြလာတဲ့ DJ Moon လမင်းကဗျာ….

အမျိုးသားအသင်းက ကမ္ဘာ့ဖလားရသွားလို့ ပြောထားတဲ့ ဂတိအတိုင်း ချပြလာတဲ့ DJ Moon လမင်းကဗျာ….

ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်လမင်းကဗျာကတော့ဒီဇင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအတွက်အားကစားစိတ်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်သလဲဆိူတာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီအသင်းနိုင်ခဲ့ရင်အမိုက်စားဆက်စီပုံကိုပရိတ်သတ်ကြီးထံချပြလာမယ်ဆိုပြီးအားကစားပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအဖွဲ့ဟာကမ္ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကြောင့်”အမျိုးသားအသင်းကနိုင်လို့ဂတိအတိုင်ူတင်ပေးလိုက်ပြီနော်ခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပြီးရေးသားချပြလာခဲ့ပါတယ်။

ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်လမင်းကဗျာကတော့ဒီဇင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအတွက်အားကစားစိတ်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်သလဲဆိူတာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီအသင်းနိုင်ခဲ့ရင်အမိုက်စားဆက်စီပုံကိုပရိတ်သတ်ကြီးထံချပြလာမယ်ဆိုပြီးအားကစားပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအဖွဲ့ဟာကမ္ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကြောင့်”အမျိုးသားအသင်းကနိုင်လို့ဂတိအတိုင်ူတင်ပေးလိုက်ပြီနော်ခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပြီးရေးသားချပြလာခဲ့ပါတယ်။

ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်လမင်းကဗျာကတော့ဒီဇင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအတွက်အားကစားစိတ်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်သလဲဆိူတာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီအသင်းနိုင်ခဲ့ရင်အမိုက်စားဆက်စီပုံကိုပရိတ်သတ်ကြီးထံချပြလာမယ်ဆိုပြီးအားကစားပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအဖွဲ့ဟာကမ္ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကြောင့်”အမျိုးသားအသင်းကနိုင်လို့ဂတိအတိုင်ူတင်ပေးလိုက်ပြီနော်ခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပြီးရေးသားချပြလာခဲ့ပါတယ်။

ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်လမင်းကဗျာကတော့ဒီဇင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအတွက်အားကစားစိတ်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်သလဲဆိူတာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီအသင်းနိုင်ခဲ့ရင်အမိုက်စားဆက်စီပုံကိုပရိတ်သတ်ကြီးထံချပြလာမယ်ဆိုပြီးအားကစားပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအဖွဲ့ဟာကမ္ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကြောင့်”အမျိုးသားအသင်းကနိုင်လို့ဂတိအတိုင်ူတင်ပေးလိုက်ပြီနော်ခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပြီးရေးသားချပြလာခဲ့ပါတယ်။

ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်လမင်းကဗျာကတော့ဒီဇင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအတွက်အားကစားစိတ်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်သလဲဆိူတာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီအသင်းနိုင်ခဲ့ရင်အမိုက်စားဆက်စီပုံကိုပရိတ်သတ်ကြီးထံချပြလာမယ်ဆိုပြီးအားကစားပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအဖွဲ့ဟာကမ္ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကြောင့်”အမျိုးသားအသင်းကနိုင်လို့ဂတိအတိုင်ူတင်ပေးလိုက်ပြီနော်ခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပြီးရေးသားချပြလာခဲ့ပါတယ်။

ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်လမင်းကဗျာကတော့ဒီဇင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအတွက်အားကစားစိတ်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်သလဲဆိူတာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီအသင်းနိုင်ခဲ့ရင်အမိုက်စားဆက်စီပုံကိုပရိတ်သတ်ကြီးထံချပြလာမယ်ဆိုပြီးအားကစားပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအဖွဲ့ဟာကမ္ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကြောင့်”အမျိုးသားအသင်းကနိုင်လို့ဂတိအတိုင်ူတင်ပေးလိုက်ပြီနော်ခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပြီးရေးသားချပြလာခဲ့ပါတယ်။

ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်လမင်းကဗျာကတော့ဒီဇင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအတွက်အားကစားစိတ်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်သလဲဆိူတာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီအသင်းနိုင်ခဲ့ရင်အမိုက်စားဆက်စီပုံကိုပရိတ်သတ်ကြီးထံချပြလာမယ်ဆိုပြီးအားကစားပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအဖွဲ့ဟာကမ္ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကြောင့်”အမျိုးသားအသင်းကနိုင်လို့ဂတိအတိုင်ူတင်ပေးလိုက်ပြီနော်ခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပြီးရေးသားချပြလာခဲ့ပါတယ်။

ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်လမင်းကဗျာကတော့ဒီဇင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအတွက်အားကစားစိတ်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်သလဲဆိူတာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီအသင်းနိုင်ခဲ့ရင်အမိုက်စားဆက်စီပုံကိုပရိတ်သတ်ကြီးထံချပြလာမယ်ဆိုပြီးအားကစားပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလာခဲ့ပါတယ်။

မက်စီဦးဆောင်တဲ့အာဂျင်တီးနားအဖွဲ့ဟာကမ္ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကြောင့်”အမျိုးသားအသင်းကနိုင်လို့ဂတိအတိုင်ူတင်ပေးလိုက်ပြီနော်ခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပြီးရေးသားချပြလာခဲ့ပါတယ်။

ခစြျပရိတျသတျကွီးရသေရုပျဆောငျလမငျးကဗြာကတော့ဒီဇငျဘာ၁၈ရကျနေ့ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲအတှကျအားကစားစိတျဘယျလောကျပွငျးထနျသလဲဆိူတာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီအသငျးနိုငျခဲ့ရငျအမိုကျစားဆကျစီပုံကိုပရိတျသတျကွီးထံခပြွလာမယျဆိုပွီးအားကစားပေါျမှာစိတျအားထကျသနျစှာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီဦးဆောငျတဲ့အာဂငြျတီးနားအဖှဲ့ဟာကမ်ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကွောငျ့”အမြိုးသားအသငျးကနိုငျလို့ဂတိအတိုငျူတငျပေးလိုကျပွီနောျခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပွီးရေးသားခပြွလာခဲ့ပါတယျ။

ခစြျပရိတျသတျကွီးရသေရုပျဆောငျလမငျးကဗြာကတော့ဒီဇငျဘာ၁၈ရကျနေ့ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲအတှကျအားကစားစိတျဘယျလောကျပွငျးထနျသလဲဆိူတာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီအသငျးနိုငျခဲ့ရငျအမိုကျစားဆကျစီပုံကိုပရိတျသတျကွီးထံခပြွလာမယျဆိုပွီးအားကစားပေါျမှာစိတျအားထကျသနျစှာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီဦးဆောငျတဲ့အာဂငြျတီးနားအဖှဲ့ဟာကမ်ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကွောငျ့”အမြိုးသားအသငျးကနိုငျလို့ဂတိအတိုငျူတငျပေးလိုကျပွီနောျခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပွီးရေးသားခပြွလာခဲ့ပါတယျ။

ခစြျပရိတျသတျကွီးရသေရုပျဆောငျလမငျးကဗြာကတော့ဒီဇငျဘာ၁၈ရကျနေ့ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲအတှကျအားကစားစိတျဘယျလောကျပွငျးထနျသလဲဆိူတာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီအသငျးနိုငျခဲ့ရငျအမိုကျစားဆကျစီပုံကိုပရိတျသတျကွီးထံခပြွလာမယျဆိုပွီးအားကစားပေါျမှာစိတျအားထကျသနျစှာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီဦးဆောငျတဲ့အာဂငြျတီးနားအဖှဲ့ဟာကမ်ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကွောငျ့”အမြိုးသားအသငျးကနိုငျလို့ဂတိအတိုငျူတငျပေးလိုကျပွီနောျခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပွီးရေးသားခပြွလာခဲ့ပါတယျ။

ခစြျပရိတျသတျကွီးရသေရုပျဆောငျလမငျးကဗြာကတော့ဒီဇငျဘာ၁၈ရကျနေ့ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲအတှကျအားကစားစိတျဘယျလောကျပွငျးထနျသလဲဆိူတာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီအသငျးနိုငျခဲ့ရငျအမိုကျစားဆကျစီပုံကိုပရိတျသတျကွီးထံခပြွလာမယျဆိုပွီးအားကစားပေါျမှာစိတျအားထကျသနျစှာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီဦးဆောငျတဲ့အာဂငြျတီးနားအဖှဲ့ဟာကမ်ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကွောငျ့”အမြိုးသားအသငျးကနိုငျလို့ဂတိအတိုငျူတငျပေးလိုကျပွီနောျခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပွီးရေးသားခပြွလာခဲ့ပါတယျ။

ခစြျပရိတျသတျကွီးရသေရုပျဆောငျလမငျးကဗြာကတော့ဒီဇငျဘာ၁၈ရကျနေ့ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲအတှကျအားကစားစိတျဘယျလောကျပွငျးထနျသလဲဆိူတာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီအသငျးနိုငျခဲ့ရငျအမိုကျစားဆကျစီပုံကိုပရိတျသတျကွီးထံခပြွလာမယျဆိုပွီးအားကစားပေါျမှာစိတျအားထကျသနျစှာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီဦးဆောငျတဲ့အာဂငြျတီးနားအဖှဲ့ဟာကမ်ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကွောငျ့”အမြိုးသားအသငျးကနိုငျလို့ဂတိအတိုငျူတငျပေးလိုကျပွီနောျခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပွီးရေးသားခပြွလာခဲ့ပါတယျ။

ခစြျပရိတျသတျကွီးရသေရုပျဆောငျလမငျးကဗြာကတော့ဒီဇငျဘာ၁၈ရကျနေ့ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲအတှကျအားကစားစိတျဘယျလောကျပွငျးထနျသလဲဆိူတာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီအသငျးနိုငျခဲ့ရငျအမိုကျစားဆကျစီပုံကိုပရိတျသတျကွီးထံခပြွလာမယျဆိုပွီးအားကစားပေါျမှာစိတျအားထကျသနျစှာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီဦးဆောငျတဲ့အာဂငြျတီးနားအဖှဲ့ဟာကမ်ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကွောငျ့”အမြိုးသားအသငျးကနိုငျလို့ဂတိအတိုငျူတငျပေးလိုကျပွီနောျခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပွီးရေးသားခပြွလာခဲ့ပါတယျ။

ခစြျပရိတျသတျကွီးရသေရုပျဆောငျလမငျးကဗြာကတော့ဒီဇငျဘာ၁၈ရကျနေ့ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲအတှကျအားကစားစိတျဘယျလောကျပွငျးထနျသလဲဆိူတာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီအသငျးနိုငျခဲ့ရငျအမိုကျစားဆကျစီပုံကိုပရိတျသတျကွီးထံခပြွလာမယျဆိုပွီးအားကစားပေါျမှာစိတျအားထကျသနျစှာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီဦးဆောငျတဲ့အာဂငြျတီးနားအဖှဲ့ဟာကမ်ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကွောငျ့”အမြိုးသားအသငျးကနိုငျလို့ဂတိအတိုငျူတငျပေးလိုကျပွီနောျခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပွီးရေးသားခပြွလာခဲ့ပါတယျ။

ခစြျပရိတျသတျကွီးရသေရုပျဆောငျလမငျးကဗြာကတော့ဒီဇငျဘာ၁၈ရကျနေ့ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲအတှကျအားကစားစိတျဘယျလောကျပွငျးထနျသလဲဆိူတာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီအသငျးနိုငျခဲ့ရငျအမိုကျစားဆကျစီပုံကိုပရိတျသတျကွီးထံခပြွလာမယျဆိုပွီးအားကစားပေါျမှာစိတျအားထကျသနျစှာပွောလာခဲ့ပါတယျ။

မကျစီဦးဆောငျတဲ့အာဂငြျတီးနားအဖှဲ့ဟာကမ်ဘာ့ဖ လားရရှိခဲ့တာကွောငျ့”အမြိုးသားအသငျးကနိုငျလို့ဂတိအတိုငျူတငျပေးလိုကျပွီနောျခေးကိူမဆူနဲ့”ဆိူပွီးရေးသားခပြွလာခဲ့ပါတယျ။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*