ညိဳ႕အားျပင္းလွတဲ့ ကိုယ္လုံးအလွပုံရိပ္ေတြကို မခို႔တယို႔ ထုတ္ျပလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရတနာဗိုလ္

ကိုယၸိူငၥီးျပားေရးအ်ဖစၥားေသာကၠဳႏႅဳပ္ငႏ္းမ္ားျဖင့ႅြစ္

ထားၿပီးမိသားစုၾတက္အားထားရတဲ့သမီးလိမၼာေလးပဲဖစၸါတယ္ေနာ္။ပါး

ခ္ိဳင့ၷြစၹကၷဲ႔ခ္စၹိဳ႕ေကာင္းၿပီးအသားညိဳေခ္ာေလးရတနာဗိုေလၠတာ့ေယန႔ေလးမြာႀဆဲေဆာငၼႈ႕အား်ပင္းတဲ့ကိုယ္

လုံးအလြပုံရိပ္ေၾတကိုခ္်ပလာခဲ့တာပဲ်ဖစၸါတယ္။

MyanmCelebrit

ကိုယ္ပိူင္စီးပြားေရးအျဖစ္စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားဖြင့္လွစ္

ထားၿပီးမိသားစုတြက္အားထားရတဲ့သမီးလိမၼာေလးပဲဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ပါး

ခ်ိဳင့္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းၿပီးအသားညိဳေခ်ာေလးရတနာဗိုလ္ကေတာ့ယေန႔ေလးမွာဆြဲေဆာင္မႈ႕အားျပင္းတဲ့ကိုယ္

ညိဳ႕အားျပင္းလွတဲ့ ကိုယ္လုံးအလွပုံရိပ္ေတြကို မခို႔တယို႔ ထုတ္ျပလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရတနာဗိုလ္

လုံးအလွပုံရိပ္ေတြကိုခ်ျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

MyanmCelebrit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*