၁၁ ႏွစ္တိတိမၾကားရတဲ့ နား ကုသခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀ အတြင္းလုံးဝ ၾကားသြားရပါၿပီ…

၁၁ႏွစ္တိတိမၾကားရတဲ့နား။ကုသခ်ိန္’မိနစ္၂ဝအတြင္းလုံးဝ’ၾကားသြားရပါၿပီက်ေနာ္ကေတာ့။မြန္ျပည္နယ္။ေ႐ႊၿမိဳင္သီရိ။မွာေနတဲ့ဦးေမာင္ျမင့္ ဇနီး ေဒၚခင္ေစန္းျဖစ္ပါတယ္

အေၾကာင္းကေတာ့။က်မခင္ပြန္း ဦးေမာင္ျမင့္နားေလးနားထိုင္း နားမၾကားျဖစ္ေနတာ’၁၁’ႏွစ္ရွိပါၿပီနား၊ႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္းအထူးကုဆရာဝန္သြားျပေတာ့ကုမရေတာ့ဘူးဟုေျပာပါသည္။

သည္ေနေတာ့ ေဆးကုသရာမွာ အင္မတန္ ေက်ာ္ေဇာထင္ရွား ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား နာမည္ႀကီးေနတဲ့။ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ အျမန္လမ္း ၁၀၇ မိုင္ ၃ ဖါလုံျမစိမ္းေရာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံ သြားေရာက္ျပသကုသမႉ ခံယူရာ

ကုသခ်ိန္ မိနစ္၂၀ နဲ႔က်မေယာက်ာ္းဦးေမာင္ျမင့္ ၁၁ႏွစ္လုံးလုံးမၾကားရတဲ့နား ယေန႔၂၇ ၊ ၁ ၊၂၀၂၁ မွာလုံးဝၾကားသြားပါၿပီရွင္။

ေက်းဇူးရွင္ ျမစိမ္းေရာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား အစဥ္ထာဝရဦးခိုက္ ပူေဇာ္သည့္အျပင္။က်မ’ခင္ပြန္းနည္းတူ နားေလးသူမ်ား နားၾကားေစျခင္းအက်ိဴးဌာOnlineေပၚကေနအသိေပးျခင္းရယ္ပါ။

ေမတၱာေစတနာျဖင့္ဦးေမာင္ျမင့္၊ ေဒၚခင္ေအးစန္း ၊ေ႐ႊၿမိဳင္သီရိ ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္ ဖုန္းဝ၉၄၅၀၉၉၇၉၃၀”ဆိုၿပီး

လိုင္းေပၚမွာ တင္ထားတာေလးကို အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးရွိေစဖို႔နဲ႔ ေရာဂါေဝဒနါရွိသူမ်ား

သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစဖို႔ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ရပါတယ္ရွင္…အားလုံး က်မၼာ ခ်မ္းသာ ေဘးရန္ကင္းကြာၾကပါေစ

Unicode

၁၁ႏွစ္တိတိမၾကားရတဲ့နား။ကုသခ်ိန္’မိနစ္၂ဝအတြင္းလုံးဝ’ၾကားသြားရပါၿပီက်ေနာ္ကေတာ့။မြန္ျပည္နယ္။ေ႐ႊၿမိဳင္သီရိ။မွာေနတဲ့ဦးေမာင္ျမင့္ ဇနီး ေဒၚခင္ေစန္းျဖစ္ပါတယ္

အေၾကာင္းကေတာ့။က်မခင္ပြန္း ဦးေမာင္ျမင့္နားေလးနားထိုင္း နားမၾကားျဖစ္ေနတာ’၁၁’ႏွစ္ရွိပါၿပီနား၊ႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္းအထူးကုဆရာဝန္သြားျပေတာ့ကုမရေတာ့ဘူးဟုေျပာပါသည္။

သည္ေနေတာ့ ေဆးကုသရာမွာ အင္မတန္ ေက်ာ္ေဇာထင္ရွား ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား နာမည္ႀကီးေနတဲ့။ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ အျမန္လမ္း ၁၀၇ မိုင္ ၃ ဖါလုံျမစိမ္းေရာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံ သြားေရာက္ျပသကုသမႉ ခံယူရာ

ကုသခ်ိန္ မိနစ္၂၀ နဲ႔က်မေယာက်ာ္းဦးေမာင္ျမင့္ ၁၁ႏွစ္လုံးလုံးမၾကားရတဲ့နား ယေန႔၂၇ ၊ ၁ ၊၂၀၂၁ မွာလုံးဝၾကားသြားပါၿပီရွင္။

ေက်းဇူးရွင္ ျမစိမ္းေရာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား အစဥ္ထာဝရဦးခိုက္ ပူေဇာ္သည့္အျပင္။က်မ’ခင္ပြန္းနည္းတူ နားေလးသူမ်ား နားၾကားေစျခင္းအက်ိဴးဌာOnlineေပၚကေနအသိေပးျခင္းရယ္ပါ။

ေမတၱာေစတနာျဖင့္ဦးေမာင္ျမင့္၊ ေဒၚခင္ေအးစန္း ၊ေ႐ႊၿမိဳင္သီရိ ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္ ဖုန္းဝ၉၄၅၀၉၉၇၉၃၀”ဆိုၿပီး

လိုင္းေပၚမွာ တင္ထားတာေလးကို အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးရွိေစဖို႔နဲ႔ ေရာဂါေဝဒနါရွိသူမ်ား

သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစဖို႔ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ရပါတယ္ရွင္…အားလုံး က်မၼာ ခ်မ္းသာ ေဘးရန္ကင္းကြာၾကပါေစ

Credit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*