လတ္တေလာ ေဖ့ဖြတ္မွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ (၈)တန္းေက်ာင္းသူေလး

လတ္တေလာ ေဖ့ဖြတ္မွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ (၈)တန္းေက်ာင္းသူေလး

ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႕ ေဖ့ဖြတ္ဆယ္လီ ျဖစ္တာေတာ့ ဟုတ္ပါပီ။
ပညာသင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိဘေတြအေနနဲ႕ ကိုယ့္ခေလးကို ဖုန္းေပးမသံုးသင့္ဖူးလို႕ထင္ပါတယ္။

မိန္းခေလးျဖစ္ေနတာကတစ္ေၾကာင္း ၊ အသက္ငယ္ေသးတာကတစ္ေၾကာင္းေပါ့။

ေဖ့ဖြတ္ဆိုတာ သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ ေကာင္းတဲ့သူေရာ ၊ မေကာင္းတဲ့သူေရာ အစံုရွိတဲ့ေနရာ။

မဟုတ္မဟတ္ အကုန္ၾကည့္လို႕ရတဲ့ေနရာ။

ေက်ာင္းပညာက မပီးေသးဖူး။ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႕ လင္ေနာက္လိုက္သြားမွျဖင့္ မိဘေတြပဲရင္က်ိဳးရမွာ။

ခုတစ္ေလာ ေတြ႕ေနရတာေတြက အသက္ ၁၃ ၊ ၁၄ ႏွစ္နဲ႕ ေယာက္်ားေနာက္လိုက္ေျပးတာေတြ မ်ားလာတယ္။

အဲ့ဒါ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြ ညံ့လို႕ပဲလို႕ ထင္ပါတယ္။

လိုင္းေပၚမွာ မေဖာ္သင့္တာေတြေဖာ္ျပ၊ မသံုးႏႈန္းသင့္တဲ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားလံုးေတြေရးတင္။

တင္တဲ့ပို႕ေအာက္က မန္႕ေတမွာလဲ မၾကား၀ံ့မနာသာ စကားလံုးေတြ… ။ အစံုပါပဲ။

တစ္ခုေျပာခ်င္တာကေတာ့… ကိုယ့္ခေလးငယ္ငယ္ေလးေတြကို ဖုန္းေပးမသံုးၾကပါနဲ႕အူး။

ေပးသံုးေတာင္မွ ဂိမ္းေဆာ့ယံုေလာက္ဆို ေတာ္ပီေပါ့။ ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

=============

Unicode

လတ္တေလာ ေဖ့ဖြတ္မွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ (၈)တန္းေက်ာင္းသူေလး

ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္နဲ႔ ေဖ့ဖြတ္ဆယ္လီ ျဖစ္တာေတာ့ ဟုတ္ပါပီ။

ပညာသင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ခေလးကို ဖုန္းေပးမသုံးသင့္ဖူးလို႔ထင္ပါတယ္။

မိန္းခေလးျဖစ္ေနတာကတစ္ေၾကာင္း ၊ အသက္ငယ္ေသးတာကတစ္ေၾကာင္းေပါ့။

ေဖ့ဖြတ္ဆိုတာ သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ ေကာင္းတဲ့သူေရာ ၊ မေကာင္းတဲ့သူေရာ အစုံရွိတဲ့ေနရာ။

မဟုတ္မဟတ္ အကုန္ၾကည့္လို႔ရတဲ့ေနရာ။

ေက်ာင္းပညာက မပီးေသးဖူး။ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္နဲ႔ လင္ေနာက္လိုက္သြားမွျဖင့္ မိဘေတြပဲရင္က်ိဳးရမွာ။

ခုတစ္ေလာ ေတြ႕ေနရတာေတြက အသက္ ၁၃ ၊ ၁၄ ႏွစ္နဲ႔ ေယာက္်ားေနာက္လိုက္ေျပးတာေတြ မ်ားလာတယ္။

အဲ့ဒါ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြ ညံ့လို႔ပဲလို႔ ထင္ပါတယ္။

လိုင္းေပၚမွာ မေဖာ္သင့္တာေတြေဖာ္ျပ၊ မသုံးႏႈန္းသင့္တဲ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားလုံးေတြေရးတင္။

တင္တဲ့ပို႔ေအာက္က မန႔္ေတမွာလဲ မၾကားဝံ့မနာသာ စကားလုံးေတြ… ။ အစုံပါပဲ။

တစ္ခုေျပာခ်င္တာကေတာ့… ကိုယ့္ခေလးငယ္ငယ္ေလးေတြကို ဖုန္းေပးမသုံးၾကပါနဲ႔အူး။

ေပးသုံးေတာင္မွ ဂိမ္းေဆာ့ယုံေလာက္ဆို ေတာ္ပီေပါ့။ ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

credit